Nastani se u Kafarnaumu da se ispuni što je rečeno po proroku Izaiji.

EVANĐELJE (Mt 4,12-23)

Kad je Isus čuo da je Ivan predan, povuče se u Galileju. Ostavi Nazaret te ode i nastani se u Kafarnaumu, uz more, na području Zebulunovu i Naftalijevu da se ispuni što je rečeno po proroku Izaiji: »Zemlja Zebulunova i zemlja Naftalijeva, put uz more, s one strane Jordana, Galileja poganska –narod što je sjedio u tmini svjetlost vidje veliku; onima što mrkli kraj smrti obitavahu svjetlost jarka osvanu.« Otada je Isus počeo propovijedati: »Obratite se jer približilo se kraljevstvo nebesko!« Prolazeći uz Galilejsko more, ugleda dva brata, Šimuna zvanog Petar i brata mu Andriju, gdje bacaju mrežu u more; bijahu ribari. I kaže im: »Hajdete za mnom, učinit ću vas ribarima ljudi!« Oni brzo ostave mreže i pođu za njim. Pošavši odande, ugleda druga dva brata, Jakova Zebedejeva i brata mu Ivana: u lađi su sa Zebedejem, ocem svojim, krpali mreže. Pozva i njih. Oni brzo ostave lađu i oca te pođu za njim. I obilazio je Isus svom Galilejom
naučavajući po njihovim sinagogama, propovijedajući evanđelje o Kraljevstvu i liječeći svaku
bolest i svaku nemoć u narodu. I glas se o njemu pronese svom Sirijom. I donosili su mu sve koji bolovahu od najrazličitijih bolesti i patnja opsjednute, mjesečare, uzete i on ih
ozdravljaše. Za njim je pohrlio silan svijet iz Galileje, Dekapola, Jeruzalema, Judeje i
Transjordanije.

Obilazio je Galilejom... propovijedajući evanđelje.

PIŠE: prof.dr. Mato Zovkić, Župa Presvetog Srca Isusova Visoka  OBJAVLJENO: 19. siječanj 2023.

Za današnje evanđelje imamo Isusovu nastupnu propovijed u Kafarnaumu (dok Luka Isusov nastup u Nazaretu čini njegovom nastupnom propovijedi). Onda kao i danas običaj je da ljudi prilikom stupanja u neku službu, osobito javnu, u “pristupnoj besjedi”
reknu kako zamišljaju svoju zadaću te kako žele ispunjavati službu koja im je
povjerena. Isus je to učinio u kafarnaumskoj sinagogi kratko i programatski: “Obratite se jer se približilo kraljevstvo nebesko”. Zatim Matej nastavlja da je Isus obilazio “svom Galilejom naučavajući po njihovim sinagogama, propovijedajući evanđelje o Kraljevstvu…”.

U nastojanju da prodremo u smisao današnjeg evanđelja, vidjet ćemo
da se u Isusovoj propovijedi Kraljevstvo približilo u njegovim djelima i riječima. Bog po
njemu djeluje na nov i neopoziv način. Zato što je on Bogu poslušan svakom žilicom svoga bića.

Starozavjetna podloga ovom Isusovu pozivu i tvrdnji jest Izaijino proročanstvo u Galileji, izloženoj utjecaju pogana, kojoj u mesijansko vrijeme osviće jarka svjetlost. Matej u Isusovu nastupu u Galileji vidi ispunjenje tog Izaijina proročanstva, iako su povijesni Židovi mogli vidjeti ispunjenje tog proročanstva već 538. pri povratku sužanja iz Babilonije, a pogotovu 142. pr. Kr. kad su Makabejci uspješno završili ustanak protiv Sirije uspostavivši židovsku državu.

Mi smo navikli evanđeljem zvati jednu od četiriju knjiga o Isusu (po Mateju, po Marku, po Luki i po Ivanu). Evanđeljem zovemo knjigu iz koje nam se čitaju riječi i djela Isusova u nedjeljnoj liturgiji. Ipak to je tek izvedeno značenje. Evanđelje je sadržaj Isusova propovijedanja i djelovanja. Pred dvadesetak godina među kršćanima – pa i kod nas Hrvata -bio se uvukao pokušaj da “evangelion” preričemo na živim jezicima kao “radosnu vijest”. Iz poštovanja prema povijesnosti kršćanstva sada radije zadržavamo kroatizirani oblik izvornika – evanđelje. Što je evanđelje za mene osobno? Što mi u životu predstavlja radosna vijest koja ne tamni?

Podijeli

Sveci i blagdani kroz tjedan

Utorak 24.1.

Sv. Franjo Saleški

Srijeda 25.1.

Obraćenje sv. Pavla

Četvrtak 26.1.

Sv. Timotej i Tit

Subota 28.1.

Sv. Toma Akvinski

Nedjelja Božje riječi

Papa Franjo odredio je da Treća nedjelja kroz godinu bude posvećena slavljenju, razmišljanju i širenju Božje riječi. Neka nam ova nedjelja bude poticaj da u svojim domovima potražimo Sveto Pismo ili nabavimo ako ga nemamo kako bi otkrili bogatstvo milosti i blagoslova koje nam dolazi preko Riječi Božje.

Obraćenje svetog Pavla

Župa sv. Pavla apostola na Pujankama svečano slavi sbog nebeskog zaštitnika u srijedu 25. siječnja 2023. Program proslave možete naći na oglasnoj ploči u crkvi.

Svijetski dan braka

Druga nedjelja u veljači obilježava se i kao Svjetski dan braka, a posvećen je bračnom paru – mužu i ženi kao stupu obitelji. Cilj je podsjetiti bračne partnere na vrijednosti koje bi trebali njegovati, potrebu međusobnog poštivanja i vjernosti koju su obećali. Pozivamo sve parove u našoj župi koji u ovoj 2023. slave 25 ili 50 godina braka da se jave kako bi dostojanstveno i prigodno obilježili ovu obljetnicu.

Klanjanje

Klanjanje za mlade je četvrtkom u 21 sat uz mogućnost svete Ispovijedi, a klanjanje za župljane je petkom u 19.30 sati.

Pozivamo!

MINISTRANTI
Pozivamo svu djecu i mladiće koji se

žele uključiti u ministrante da se

prijave za vrijeme vjeronauka

ili nakon svetihmisa u sakristiju.

Sastanak je subotom u 9:30.


MEDIJSKA GRUPA

Pozivamo sve koji znaju pisati,

fotografirati, snimati da nam se

pridruže. Prijave su preko maila

srceisusovo.visoka@gmail.com

ili nakon svetih misa u sakristiju.


LITURGIJSKI ČITAČI

U četvrtak nakon večernje svete

mise je susret liturgijskih čitača.

Pozivamo i nove da se uključe u ovu

tako važnu skupinu.


DJEČJI ZBOR

Dječji zbor se sastaje subotom u

16 sati. Pozivamo dosadašnje i nove

članoveda nam se pridruže u

navedenim terminima.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *