Ljubite neprijatelje!

EVANĐELJE (Mt 5, 38-48)

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Čuli ste da je rečeno: Oko za oko, zub za zub! A ja vam kažem: Ne opirite se Zlomu! Naprotiv, pljusne li te tko po desnom obrazu, okreni mu i drugi. Onomu tko bi se htio s tobom parničiti da bi se domogao tvoje donje haljine prepusti i gornju. Ako te tko prisili jednu milju, pođi s njim dvije. Tko od tebe što zaište, podaj mu! I ne okreni se od onoga koji hoće da mu pozajmiš. Čuli ste da je rečeno: Ljubi svoga bližnjega, a mrzi neprijatelja. A ja vam kažem: Ljubite neprijatelje, molite za one koji vas progone da budete sinovi svoga Oca koji je na nebesima, jer on daje da sunce njegovo izlazi nad zlima i dobrima i da kiša pada pravednicima i nepravednicima. Jer ako ljubite one koji vas ljube, kakva li vam plaća? Zar to isto ne čine i carinici? I ako pozdravljate samo braću, što osobito činite? Zar to isto ne čine i pogani? Budite dakle savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski!«

Isusova nenasilna revolucija

PIŠE: prof. dr. Mato Zovkić , Župa Presvetog Srca Isusova Visoka  OBJAVLJENO: 16. veljače 2023.

Na nekim mjestima zakonodavnih dijelova SZ stoje odredbe o tzv. odmjerenoj kazni (lex talionis): “Tko ozlijedi svoga bližnjega, neka mu se učini kako je on učinio: lom za lom, oko za oko, zub za zub – rana koju je on zadao drugome neka se zada i njemu” (Lev 24, 19 20; usp. Izl 21, 23-25; Pnz 19, 21).

Iščupamo li takve tekstove iz starozavjetnog teksta, izgledaju okrutni i sramotni za svetu knjigu Židova i kršćana. Oni su, međutim, u vrijeme kad su napisani bili golem korak naprijed na području ljudskih prava. Odmazda ili kazna za učinjenu nepravdu
trebala je, prema Hamurabijevu zakoniku (oko 1750. pr. Kr.) i drugim međunarodnim propisima Starog Istoka koji su ušli i u SZ, biti u skladu s nanesenom ozljedom ili štetom.

Suprotstavljanje nasilju, uzvraćanje udaraca smatralo se – i još se uvijek smatra – normalnim pravom pojedinaca, grupa i naroda. Isus je u Govoru na gori pozvao svoje sljedbenike da svojim vladavanjem uprisutnjuju Božju dobrotu kao što je on sam uprisutnjuje. Isus je odražavao dobrotu Boga koji svojim suncem grije pravedne i nepravedne te svojom kišom zalijeva usjeve dobrih i zlih.

Poticaj na nenasilno ponašanje u znak zahvalnosti za Božju dobrotu Isus je izrekao šokantno i pamtljivo u obliku poziva na ljubav prema. neprijateljima i podmetanja drugog obraza kad nas ljudi pljusnu po jednom. U današnjoj misi starozavjetna podloga ovome njegovu nauku jest odlomak o ljubavi prema bližnjemu, koji je ponajprije pripadnik iste vjerničke i narodne zajednice.

Ovdje se trebamo sjetiti starozavjetnih odredaba u prilog pridošlicama i sirotama koje Izraelci ne smiju tlačiti (usp. Izl 22, 21; 23, 9 i dr.). Također je poznato da su pojedini židovski rabini učili kako vjernici trebaju postupati humano prema svim Ljudima. Ipak je među pukom i teolozima Isusova vremena pretezalo mišljenje da je bližnji član vlastitog naroda.

Relikvije svetaca

Relikvije svetaca, dane na čašćenje vjernicima, čine svetost prisutnom u Crkvi, održavaju je živom te pomažu da po svetom
zajedništvu Proslavljene i Putujuće Crkve životi vjernika budu preobraženi onom svetošću koja će u današnje vrijeme biti
prepoznatljiv znak posvećenja svijeta. Zato relikvije, ti “sveti ostatci”, mogu današnjemu vjerniku govoriti o vječnosti i putu prema njoj. Prizivom na životni primjer svetaca one mogu rasvijetliti ostatak puta svetosti koji je pred nama. Mogu i pitati: što ostaje za nama u našemu kršćanskom hodu kroz svijet?

RELIKVIJE BL. ALOJZIJA STEPINCA

U veljači bit će izložena relikvije kardinalove košulje u kojoj je preminuo i zrno krunice koju je svakodnevno molio.

Post i nemrs

Crkva tako određuje da je svaki vjernik od navršene 18. godine do započete 60. godine dužan obdržavati post dva dana u godini, tj. na Pepelnicu ili Čistu srijedu, te na Veliki petak. Uz to je svaki vjernik koji navrši 14. godinu dužan obdržavati i nemrs u dva navedena blagdana, te svaki petak, osim ako toga dana padne neka svetkovina. Post je takav oblik suzdržavanja od hrane kojemu je cilj iz zahvalnosti prema Bogu malo i gladovati, odnosno prema vrijedećim propisima vjernik se u dan posta smije najesti jednom do sita. Nije, dakle, određeno koju hranu smije, a koju ne smije jesti, nego može jesti bilo što, ali u manjoj količini no što bi to učinio u dan kada ne posti, te uz taj jedan obrok do sita, ukoliko mu je
potrebno, može uzeti još dva mala obroka. Nemrs označava suzdržavanje od mesa i mesnih prerađevina, a nije određeno da se hrana količinski treba smanjiti. Ukoliko osoba nije u mogućnosti ispoštovati odredbu nemrsa zbog objektivnih okolnosti (npr. bolesnici, trudnice i sl.), pozvani su umjesto nje učiniti neko dobro djelo ili se odreći nečega drugoga. Na Čistu srijedu i Veliki petak Crkva propisuje post i nemrs, što znači da bi se u te dane katolik trebao suzdržati od mesa i mesnih prerađevina, te samo se
jednom do sita najesti. Od toga mogu biti oslobođeni oni kojima je iz zdravstvenih ili nekih drugih objektivnih razloga teško postiti, ali i oni su naravno tada pozvani to zamijeniti nekim drugim dobrim djelom.

Korizma

KLANJANJE

Za mlade je klanjanje Četvrtkom u 21.00 sat uz mogućnost svete ispovijedi, a župno klanjanje je petkom u 19.30.

LECTIO DIVINA

Svakog korizmenog utorka nakon večernje svete mise u crkvi. Kroz
nedjeljna evanđelja voditi će nas župnik don Ivan Terze. Provedi vrijeme s Bogom. Potraži ga u Njegovoj Riječi. Dopusti mu da ti govori. Osluškuj Njegov glas.

KRIŽNI PUT PETKOM I NEDJELJOM

Od ove godine moliti ćemo postaje Križnog puta petkom nakon sv. mise počevši od petka 24. veljače 2023 i nedjeljom u 18 sati. Križni put je pobožnost na spomen Isusove muke, od trenutka kada Isusa osuđuju na smrt do polaganja Isusova tijela u grob. Sastoji se od 14 postaja. Petkom tijekom sv. Mise prikupljamo milostinju za
potrebite.

PEPELNICA ILI ČISTA SRIJEDA

U srijedu Crkva slavi Pepelnicu ili Čistu srijedu. Na Pepelnicu je značajan obred pepeljenja. Svećenik najprije blagoslovi pepeo, a zatim ga stavlja vjernicima na čelo. Obično se uzima pepeo spaljenih palmi i maslinovih grančica od prethodne Cvjetnice. Pepeo u kršćanskoj simbolici znak je pokore i obraćenja. Pepeljenjem na Pepelnicu označava se početak pokorničkog korizmenog vremena. Svete mise su u 8, 19 i 20.30 (studenti i radnička mladež.)

KORIZMENA DUHOVNA OBNOVA ZA MLADE

U četvrtak 30. 3. u našoj župi održati će se duhovna obnova za mlade. Obnovu će predvoditi zagrebački studentski kapelan don David Leskovar SDB.

SEMINAR TEOLOGIJE TIJELA

U petak i subotu 31. 3.  i 1. 4.  zagrebački studentski kapelan don David Leskovar SDB će održati seminar na temu “Teologija tijela”.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *