Izvor vode koja struji u život vječni.

EVANĐELJE (Iv 4, 5-42)

Dođe dakle u samarijski grad koji se zove Sihar, blizu imanja što ga Jakov dade svojemu sinu Josipu. Ondje bijaše zdenac Jakovljev. Isus je umoran od puta sjedio na zdencu. Bila je otprilike šesta ura. Dođe neka žena Samarijanka zahvatiti vode. Kaže joj Isus: “Daj mi piti!” Njegovi
učenici bijahu otišli u grad kupiti hrane. Kaže mu na to Samarijanka: “Kako ti, Židov, išteš piti od mene, Samarijanke?” Jer Židovi se ne druže sa Samarijancima. Isus joj odgovori: “Kad bi znala dar Božji i tko je onaj koji ti veli: ‘Daj mi piti’, ti bi u njega zaiskala i on bi ti dao vode žive.” Odvrati mu žena: “Gospodine, ta nemaš ni čime bi zahvatio, a zdenac je dubok. Otkuda ti dakle voda živa? Zar si ti možda veći od oca našeg Jakova koji nam dade ovaj zdenac i sam je iz njega pio, a i sinovi njegovi i stada njegova?” Odgovori joj Isus: “Tko god pije ove vode, opet će ožednjeti. A tko bude pio vode koju ću mu ja dati, ne, neće ožednjeti nikada: voda koju ću mu ja dati postat će u njemu izvorom vode koja struji u život vječni.” Kaže mu žena: “Gospodine, daj mi te vode da ne žeđam i da ne moram dolaziti ovamo zahvaćati.”

Voda živa koju dariva Krist

PIŠE: prof. dr. Mato Zovkić , Župa Presvetog Srca Isusova Visoka  OBJAVLJENO: 11. ožujka 2023.

U sve tri liturgijske godine – Matejevoj ili A, Markovoj ili B, Lukinoj ili C – kroz korizmene nedjelje, treću do pete, imamo za evanđelje prizore iz Ivanova evanđelja. Tako u ovoj, Matejevoj godini, za evanđelje nedjelje imamo Isusov susret sa Samarijankom kao sliku krštenja kojim se rađamo za Boga i Crkvu iz vode i Duha Svetoga.

Isus nudi vodu živu nepoznatoj strankinji koja svaki dan nosi za svoje domaćinstvo vodu s gradskog bunara. Ona pad “vodom živom” razumije izvorsku, tekuću, za razliku od bunarske, stajaće. Isus misli na vodu krsnog preporoda o kojoj je govorio u noćnom razgovoru s Nikodemom (usp. Iv 3, 3-8).

Nesporazum oko pojma vode žive povod je za dublji razgovor u kojem Isus Samarijanki otkriva njezino duhovno stanje i svoj mesijanski identitet. Isus upravo zato dobiva poziv građana Samarije da im bude gost. Prihvaća ga i ostaje dva dana kod njih. Upoznavši pobliže Isusa oni kliču: “Sada više ne vjerujemo zbog tvoga kazivanja; ta sami smo čuli i znamo: ovo je uistinu Spasitelj svijeta” (r. 42). U ivanovskom i biblijskom načinu izražavanja “znati” uključuje izbliza doživjeti, uvjeriti se, spoznati na temelju drugovanja snekim.

Ovim pohodom Samarijancima Isus je pripravio kasnije misionarsko djelovanje đakona Filipa među njima (usp. Dj 8, 1-25). Ovaj događaj u korizmenoj liturgiji potiče na dublje poniranje u smisao krštenja kao vjerničkog pridruženja Kristu i preporoda što ga izvodi u kršteniku Duh Sveti. Tko pristane uz Isusa kao Mesiju i Spasitelja, biva napojen vodom živom. Starozavjetna podloga ovom događaju u današnjoj liturgiji jest potraga Izraelaca pustinjske generacije za vodom. Mojsije čudesno izvodi vodu iz stijene i Izraelci se osvjedoče da je Gospodin s njima.

Korizma

KORIZMENA DUHOVNA OBNOVA

Četvrtak, 30. ožujka 2023. u 19 sati – (mladi) sveta Misa, kratki nagovor i klanjanje predvodi don David Leskovar SDB studentski kapena iz Zagreba. Petak, 31. ožujka 2023. u 19 sati (župljani)
sveta Misa, kratki nagovor, križni put

KRIŽNI PUT DJECE

Održati će se u u subota 25. ožujka 2023. u 10 sati. Ukoliko bude vrijeme dopuštalo križni put će se održati na otvorenom oko crkve. Postaje i molitve će biti prilagođene djeci. Pozivamo djecu svih dobi i njihove roditelje da nam se pridruže.

LECTIO DIVINA UTORKOM

Svakog korizmenog utorka nakon večernje svete mise u crkvi. Provedi vrijeme s Bogom. Potraži ga u Njegovoj Riječi. Dopusti mu da ti govori. Osluškuj Njegov glas.

KRIŽNI PUT PETKOM I NEDJELJOM

Od ove godine moliti ćemo postaje Križnog puta petkom nakon sv. mise počevši od petka 24. veljače 2023 i nedjeljom u 18 sati. Križni put je pobožnost na spomen Isusove muke, od trenutka kada Isusa osuđuju na smrt do polaganja Isusova tijela u grob. Sastoji
se od 14 postaja.

KIP SVETOG ANTE

Poštovani župljani,
krećemo u akciju postavljanja kipa Sv. Ante Padovanskoga u našu crkvu. Brojni župljani su jako privrženi “svecu cijelog svijeta” te smo osluhnuvši želje odlučili krenuti u akciju prikupljanja sredstava za nabavu kipa i izgradnju postolja. Cijela akcija bi koštala oko 4 000 eura. Želja nam je da se kip postavi i blagoslovi za blagdan svetog Ante ove godine 13. lipnja. Svoje priloge možete donijeti u župni ured ili uplatom preko župnog računa te navesti za kip svetog Ante. Od srca zahvaljujemo.

KORIZMENI PETAK

Duhovni program započeti ćemo u 18.30 pobožnošću i molitvom Gospine krunice. Svete mise redovno će predvoditi don Antun Mate Antunović.
Teme koje ćemo obraditi kroz korizmene
petke su: U ŠKOLI SVETACA:
– osobna i zajednička molitva
– unutarnja i vanjska pokora
– duhovna i tjelesna djela milosrđa
– sve za svetost – svetost za sve

Petkom tijekom sv. Mise prikupljamo milostinju za kršćane u Turskoj i Siriji.

EUHARISTIJSKO KLANJANJE
Četvrtkom nakon večernje svete mise biti će izložen Presveti Sakramnet na štovanje u tišini u crkvi. U 21 sat je Klanjanje za mlade.

STUDENTSKI VJERONAUK

Tema sljedećeg vjeronauka je neumjerenost u jelu i piću. Vjeronauk će se održati u utorak 7. 3. 2023. u župnoj dvorani naše župe

SVECI KROZ TJEDAN

7. 3. u utorak sv. Perpetua i Felicita kršćanske mučenice iz 3. stoljeća i 9. 3. sv. Franciska Rimska pomoćnica duša u čistilištu.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *