Prepoznaše ga u lomljenju kruha.

EVANĐELJE (Lk 24, 13-35)

Onog istog dana – prvog u tjednu – dvojica Isusovih učenika putovala su u selo koje se zove Emaus, udaljeno od Jeruzalema šezdeset stadija. Razgovarahu međusobno o svemu što se dogodilo. I dok su tako razgovarali i raspravljali, približi im se Isus i pođe s njima. Ali prepoznati ga – bijaše uskraćeno njihovim očima. On ih upita: »Što to putem pretresate među sobom?« Oni se snuždeni zaustave te mu jedan od njih, imenom Kleofa, odgovori: »Zar si ti jedini stranac u Jeruzalemu te ne znaš što se u njemu dogodilo ovih dana?« A on će: »Što to?« Odgovore mu: »Pa ono s Isusom Nazarećaninom, koji bijaše prorok – silan na djelu i na riječi pred Bogom i svim narodom: kako su ga glavari svećenički i vijećnici naši predali da bude osuđen na smrt te ga razapeli. A mi se nadasmo da je on onaj koji ima otkupiti Izraela. Ali osim svega toga ovo je već treći dan što se to dogodilo. A zbuniše nas i žene neke od naših: u praskozorje bijahu na grobu, ali nisu našle njegova tijela pa dođoše te rekoše da su im se ukazali anđeli koji su rekli da je on živ. Odoše nato i neki naši na grob i nađoše kako žene rekoše, ali njega ne vidješe.« A on će im: »O bezumni i srca spora da vjerujete što god su proroci navijestili! Nije li trebalo da Krist sve to pretrpi te uđe u svoju slavu?« Počevši tada od Mojsija i svih proroka, protumači im što u svim Pismima ima o njemu. Uto se približe selu kamo su išli, a on kao da htjede dalje. No oni navaljivahu: »Ostani s nama jer zamalo će večer i dan je na izmaku!« I uniđe da ostane s njima. Dok bijaše s njima za stolom, uze kruh, izreče blagoslov, razlomi te im davaše. Uto im se otvore oči te ga prepoznaše, a on im iščeznu s očiju. Tada rekoše jedan drugome: »Nije li gorjelo srce u nama dok nam je putem govorio, dok nam je otkrivao Pisma?« U isti se čas digoše i vratiše u Jeruzalem. Nađoše okupljenu jedanaestoricu i one koji bijahu s njima. Oni im rekoše: »Doista uskrsnu Gospodin i ukaza se Šimunu!« Nato oni pripovjede ono s puta i kako ga prepoznaše u lomljenju kruha.

Uskrsli na putu s obeshrabrenim učenicima

PIŠE: prof. dr. Mato Zovkić , Župa Presvetog Srca Isusova Visoka  OBJAVLJENO: 21. travnja 2023.

Središte je današnje liturgije događaj o dvojici učenika koji putuju u Emaus iz Jeruzalema i prepoznaju Isusa prilikom lomljenja kruha, iako im je već prije “gorjelo srce, dok im je putom govorio, dok im je otkrivao Pisma” (r. 32). Marko prikazuje ovaj događaj vrlo kratko (Mk 16, 12-13).

To znači da je Luka već u izvorskoj građi kojom se poslužio našao opširan prikaz događaja te ga preradio vodeći računa o crkvenoj zajednici kojoj je na poticaj Duha Svetoga pisao svoje evanđelje. U r. 17 spominje se da je “jedan od njih, imenom Kleofa” izrazio čuđenje što putnik nije čuo za nepravdu učinjenu proroku iz Nazareta.

Crkvena zajednica, koja je u svojim redovima čuvala spomen na ovaj događaj, morala je dobro poznavati Kleofu i zato je u izvještaj dala staviti njegovo ime. Luka je poštivao izvor pa nije dodavao ime drugog učenika. Luka je u toku Isusova mesijanskog djelovanja više puta prikazivao Isusov odaziv na gozbe.

Prilikom toga on je naviještao Božje milosrđe prema grešnicima te najavljivao da Božje kraljevstvo nastupa i njegovim dioništvom kod stola s različitim ljudima. Na oproštajnoj večeri Isus je istaknuo da više neće jesti s učenicima dok ne dođe kraljevstvo Božje (Lk 22, 16-18). On to sada čini i pokazuje da je kraljevstvo Božje nastupilo po njegovoj smrti i uskrsnuću. Oprašta svojim obeshrabrenim i otpalim učenicima.

Vraća ih natrag na učenički put svjedočenja. Na tom putu prepoznavat će ga živoga kad god se u Crkvi tumači Pismo kad god se lomi euharistijski kruh i kad god gostoljubivo bivaju primani Božji putnici. Ove nedjelje obnavljamo vjeru da smo Crkva Božja na putu zemaljskom. Krist nam se pridružuje na našem životnom putovanju i traži da ga prepoznajemo u liturgiji Crkve i u svjedočkom djelovanju krštenika.

Nedjelja Dobrog pastira i svijetski dan molitve za duhovna zvanja

Četvrta uskrsna nedjelja u liturgiji zauzima posebno mjesto i svetkuje se kao Nedjelja Dobrog Pastira. Tada se obilježava i Svjetski dan molitve za duhovna zvanja. Po ljudima, Isusovim poslanicima, koji se posebno posvećuju u Crkvi za službu dijeljenja sakramenata, naviještanja Riječi Božje i vršenja djela Kristove ljubavi, Isus želi i danas biti prisutan i djelotvoran.

U sjemeništima, novicijatima, bogoslovijama i drugdje posebno se pripravljaju mladi ljudi u poznavanju Krista, u ljubavi Njegova Duha, za nastavak Njegove službe, službe dobroga pastira. Kristov lik prisutan je među nama na nov način nakon uskrsnuća. Sada sebe može darovati u sakramentu i riječi na potpuno nov način svim ljudima.

Crkvi su potrebni pastiri koje je Isus poslao i zazvao da ga slijede. Svatko bi trebao prihvatiti brigu opće Crkve kao svoju te moliti Gospodina, Gospodara žetve, da pripravi srca, kako bi na Kristov poziv ”Dođi, slijedi me!” odvažno odgovorio s ”Idem, evo me!” Kod Dobrog Pastira ni jedan čovjek nije izgubljen. Bog zove ljude koji na svom putu služe kao dobri pastiri kako bi do svake duše doprla ova radosna vijest. Molimo za Svetog Oca, sve naše pastire i za nova duhovna zvanja!

U našoj župni Nedjelju Dobrog Pastira obilježit ćemo pod svetom misom u nedjelju 30. travnja u 19 sati. Svetu misu će predvoditi don Đuliano Trdić, rektor splitske bogoslovije. U kutiju ispod oltara možete staviti svoj prilog za školovanje kandidata za svećeništvo.

Korizma

PRVI PETAK

Prvi petak u svibnju rezerviran je za VELIKU DEVETNICU PRESVETOM SRCU ISUSOVU. Za tu prigodu organiziramo cjelodnevno euharistijsko klanjanje. Kako bi osigurali da uvijek netko bude prisutan u crkvi svatko tko želi može se prijaviti u određeni sat. Prijave su u sakristiji. Pobožnost je u 18 sati, a svetu misu prevodit će don Hrvoje DRAGUN.

SUSRET KRIZMANIKA, RODITELJA I KUMOVA

S KRZIMATELJEM don EVDARDOM PUNDOM Srijeda, 3. svibnja 2023. u 20 sati

VJERONAUK ZA MLADE
Ovaj utorak dolazi nam g. Matej Lovrić koji će u osobnom svjedočanstvu posvjedočiti kako mu je Gospodin pomogao da promjenom srca dođe do ozdravljenja. Matejem je 35- godišnji suprug, otac dvoje djece i angažirani laik koji već duži niz godina služi u zajednici Arka, zajednici osoba s posebnim potrebama. Utorak u 20.30 sati.

MOLITVA ZA DUHOVNA ZVANJA SV. IVANA PAVLA II.

Gospodine, ti si htio spasiti ljude i utemeljio si Crkvu kao zajedništvo braće,
sjedinjene u tvojoj ljubavi. Prolazi i dalje među nama i pozivaj one koje si izabrao
da budu glas tvoga Svetog Duha, kvasac pravednijeg i bratskijeg društva. Daj
nam, Oče nebeski, duhovne vođe tako potrebne našim zajednicama: prave
svećenike Boga živoga da, prosvijetljeni tvojom Riječi, znaju govoriti o tebi i poučiti
druge razgovoru s tobom.
Neka tvoja Crkva poraste cvatom posvećenih, koji će ti sve predati da bi ti mogao
sve spasiti. Neka naše zajednice slave s pjesmom i hvalama Euharistiju, kao hvalu
tvojoj slavi i dobroti, i da bi znali ići putovima svijeta naviještajući radost i mir,
dragocjene darove tvoga spasenja. Svrni svoj pogled, Gospodine, na cijelo
čovječanstvo i očituj svoje milosrđe muževima i ženama koji te u molitvi i
čestitom životu traže a još te nisu sreli:otkrij im se kao put koji vodi Ocu,kao istina
koja oslobađa, kao život bez kraja. Daj nam, Gospodine, da živimo u tvojoj Crkvi u
duhu vjernog služenja i potpunog darivanja, kako bi naše svjedočanstvo bilo
uvjerljivo i plodno. Amen!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *