Ja sam vrata ovcama

EVANĐELJE (Iv 10, 1-10)

U ono vrijeme: Reče Isus: »Zaista, zaista, kažem vam: tko god u ovčinjak ne ulazi na vrata, nego negdje drugdje preskače, kradljivac je i razbojnik. A tko na vrata ulazi, pastir je ovaca. Tome vratar otvara i ovce slušaju njegov glas. On ovce svoje zove imenom pa ih izvodi. A
kad sve svoje izvede, pred njima ide i ovce idu za njim jer poznaju njegov glas. Za tuđincem, dakako, ne idu, već bježe od njega jer
tuđinčeva glasa ne poznaju.« Isus im kaza tu poredbu, ali oni ne razumješe što im htjede time kazati. Stoga im Isus ponovno reče: »Zaista, zaista, kažem vam: ja sam vrata ovcama. Svi koji dođoše prije mene, kradljivci su i razbojnici; ali ih ovce ne poslušaše. Ja sam vrata. Kroza me tko uđe, spasit će se: i ulazit će i izlaziti i pašu nalaziti. Kradljivac dolazi samo da ukrade, zakolje i pogubi. Ja dođoh da život imaju, u izobilju da ga imaju.«

Pastir i čuvar duša koji djeluje po sljedbenicima duhovnih zvanja

PIŠE: prof. dr. Mato Zovkić , Župa Presvetog Srca Isusova Visoka  OBJAVLJENO: 2. svibnja 2023.

Na ovu nedjelju u sve liturgijske godine čitamo kao evanđelje dio Isusova govora iz Iv 10. Tu se o Blagdanu posvete hrane Isus predstavio kao dobri pastir kojega ovce poznaju. On za ovce polaže svoj život i ovce za njim idu. U zbornoj molitvi prosimo da stado vjernika, makar skromno, prispije onamo kamo ga predvodi hrabri Pastir.

U popričesnoj je dobrim pastirom nazvan Otac nebeski a svi krštenici nazvani su “stadom otkupljenim dragocjenom krvlju” Božjeg Sina. U toj je molitvi izražena i prošnja da Bog kao dobri pastir vodi vjerničko stado na vječne pašnjake. Ove molitve razrađuju biblijsku sliku o Bogu kao pastiru naroda.

U stočarskoj civilizaciji, kad su ljudi selili za stokom radi traženja ispaše, bila je vrlo snažna slika o Bogu kao pastiru koji hrani i brani svoje vjerničko stado. Vjerski poglavari su u SZ nazivani pastirima Božjeg naroda, zato što su u Božje ime sabirali narod na bogoslužje, riječ Božju čitali i tumačili te upravljali vjerničkom zajednicom u pojedinom narodu.

U takvoj starozavjetnoj sredini povijesni slušatelji razumjeli su vrlo dobro što Isus hoće reći kad sebe zove dobrim pastirom koji polaže život za ovce. Papa Pavao VI., u vremenu nakon Drugoga vatikanskog sabora, predložio je da mi katolici na nedjelju Isusa dobrog pastira slavimo međunarodni dan duhovnih zvanja.

To je zgoda kad papa upućuje pisanu poruku vjernicima opće Crkve s poticajima na molitvu za duhovna zvanja. Godine 1990. Ivan Pavao II. naglašava važnost duhovnog života kod mladih, da bi klica zvanja mogla isklijati i sazrijevati: “Stoga pozivam kršćanske odgojitelje – roditelje, učitelje, katehete, voditelje kršćanskih skupina te vodstva društava i pokreta – da se svim silama zauzmu kako bi djeca i mladi dobivali stalan i brižljiv uvod u razvijanje sjemena božanskog života, koje su kao dar primili na krštenju.

Dok se danas zahvalno okupljamo oko Isusa dobrog pastira, molimo za one po kojima on svoju pastirsku brigu vrši u današnjoj Crkvi i svijetu – za svećenike, redovnike, redovnice kao i za mladiće i djevojke koji se spremaju na duhovno zvanje.

NEDJELJA DOBROG PASTIRA I SVJETSKI DAN MOLITVE ZA DUHOVNA ZVANJA zvanja

Četvrta uskrsna nedjelja u liturgiji zauzima posebno mjesto i svetkuje se kao Nedjelja Dobrog Pastira. Tada se obilježava i Svjetski dan molitve za duhovna zvanja. Po ljudima, Isusovim poslanicima, koji se posebno posvećuju u Crkvi za službu dijeljenja sakramenata, naviještanja Riječi Božje i vršenja djela Kristove ljubavi, Isus želi i danas biti prisutan i djelotvoran. U sjemeništima, novicijatima, bogoslovijama i drugdje posebno se pripravljaju mladi ljudi u poznavanju Krista, u ljubavi Njegova Duha, za nastavak Njegove službe, službe dobroga pastira. Kristov lik prisutan je među nama na nov način nakon uskrsnuća. Sada sebe može darovati u sakramentu i riječi na potpuno nov način svim ljudima. Crkvi su potrebni pastiri koje je Isus poslao i zazvao da ga slijede. Svatko bi trebao prihvatiti brigu opće Crkve kao svoju te moliti Gospodina, Gospodara žetve, da pripravi srca, kako bi na Kristov poziv ”Dođi, slijedi me!” odvažno odgovorio s ”Idem, evo me!” Kod Dobrog Pastira ni jedan čovjek nije izgubljen. Bog zove ljude koji na svom putu služe kao dobri pastiri kako bi do svake duše doprla ova radosna vijest. Molimo za Svetog Oca, sve naše pastire i za nova duhovna zvanja! U našoj župni Nedjelju Dobrog Pastira obilježit ćemo pod svetom misom u nedjelju 30. travnja u 19 sati. Svetu misu će predvoditi don Đuliano Trdić, rektor splitske bogoslovije. U kutiju ispod oltara možete staviti svoj prilog za školovanje kandidata za svećeništvo.

Molitva za duhovna zvanja

Gospodine, ti si htio spasiti ljude i utemeljio si Crkvu kao zajedništvo braće,
sjedinjene u tvojoj ljubavi. Prolazi i dalje među nama i pozivaj one koje si izabrao
da budu glas tvoga Svetog Duha, kvasac pravednijeg i bratskijeg društva. Daj
nam, Oče nebeski, duhovne vođe tako potrebne našim zajednicama: prave
svećenike Boga živoga da, prosvijetljeni tvojom Riječi, znaju govoriti o tebi i poučiti
druge razgovoru s tobom.
Neka tvoja Crkva poraste cvatom posvećenih, koji će ti sve predati da bi ti mogao
sve spasiti. Neka naše zajednice slave s pjesmom i hvalama Euharistiju, kao hvalu
tvojoj slavi i dobroti, i da bi znali ići putovima svijeta naviještajući radost i mir,
dragocjene darove tvoga spasenja. Svrni svoj pogled, Gospodine, na cijelo
čovječanstvo i očituj svoje milosrđe muževima i ženama koji te u molitvi i
čestitom životu traže a još te nisu sreli:otkrij im se kao put koji vodi Ocu,kao istina
koja oslobađa, kao život bez kraja. Daj nam, Gospodine, da živimo u tvojoj Crkvi u
duhu vjernog služenja i potpunog darivanja, kako bi naše svjedočanstvo bilo
uvjerljivo i plodno. Amen!

Prvi petak

Prvi petak u svibnju rezerviran je za VELIKU DEVETNICU PRESVETOM SRCU ISUSOVU. Za tu prigodu organiziramo cjelodnevno euharistijsko klanjanje. Kako bi osigurali da uvijek netko bude prisutan u crkvi svatko tko želi može se prijaviti u određeni sat. Prijave su u sakristiji. Pobožnost je u 18 sati, a svetu misu prevodit će don Hrvoje DRAGUN.

Susret krizmanika, kumova i roditelja s krizmateljem

Srijeda, 3. svibnja 2023. u 20 sati susret s don Edvardom Pundom

Klanjanje

KLANJANJE ZA MLADE

Četvrtkom u 21 sat uz mogućnost svete ispovijedi.

ŽUPNO KLANJANJE

Petkom u 19.30.

Najavljujemo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *