Ja ću moliti Oca i on će vam dati drugoga Branitelja.

EVANĐELJE (Iv 14, 15-21)

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Ako me ljubite, zapovijedi ćete moje čuvati. I ja ću moliti Oca i on će vam dati drugoga Branitelja da bude s vama zauvijek: Duha Istine, kojega svijet ne može primiti jer ga ne vidi i ne poznaje. Vi ga poznajete jer kod vas ostaje i u vama je. Neću vas ostaviti kao siročad; doći ću k vama. Još malo i svijet me više neće vidjeti, no vi ćete me vidjeti jer ja živim i vi ćete živjeti. U onaj ćete dan spoznati da sam ja u Ocu svom i vi u meni i ja u vama. Tko ima moje zapovijedi i čuva ih, taj me ljubi; a tko mene ljubi, njega će ljubiti Otac moj, i ja ću ljubiti njega i njemu se očitovati.«

Duh vjerničke radosti i nade

PIŠE: prof. dr. Mato Zovkić , Župa Presvetog Srca Isusova Visoka  OBJAVLJENO: 12. svibnja 2023.

Za današnje evanđelje imamo dio Isusova govora na posljednjoj večeri prema Ivanu. Isus najavljuje svoj odlazak u muku i k Ocu te obećava da učenike neće ostaviti sirotama. Poslat će im drugog Branitelja, Duha istine koji ostaje s vjernicima zauvijek. Dok “svijet” Duha ne poznaje, vjernici ga poznaju i on u njima ostaje.

Ovo je prva od četiriju Isusovih izreka o Duhu Svetom u govoru posljednje večere. Duh Branitelj ujedno je Duh istine koji ostaje s Isusovim sljedbenicima u Crkvi. Za prvo čitanje imamo sažetak o djelovanju đakona Filipa u Samariji. Filipovo propovijedanje Bog je pratio znamenjima i velik se broj ljudi odazvao na vjeru.

Ključni trenutak obraćenja bio je onda, a ostaje i danas, događaj krštenja kojim se obraćenici pridružuju uskrslom Kristu i Crkvi. Pokazala se potreba da Petar i Ivan u ime Dvanaestorice obidu zajednicu koja je nastala po Filipovu djelovanju. Oni su molili za krštenike i ovi su primali osjetno očitovanje Duha Svetoga. Sv. Luka napominje: “Nasta tako velika radost u gradu” (r. 8).

Za drugo čitanje imamo odlomak iz Prve Petrove, nastale u vrijeme prvih progona kršćana izvan Rima. U situaciji građanskog osuđivanja i sumnjičenja Petar zove: “Budite uvijek spremni na odgovor svakomu koji od vas zatraži obrazloženje nade koja je u vama” (r. 15). Ovo znači da su povijesni naslovnici Prve Petrove bili radosniji, vedriji od svojih poganskih sugrađana te da su pogani od njih tražili objašnjenje njihove životne vedrine.

Ta vjernička radost na dug rok dolazila je onda, a dolazi i danas, od Duha Svetoga. U ovoj misi kao pojedinci i kao zajednica iznova se otvaramo djelovanju Duha Svetoga kojeg smo primili na krštenju i potvrdi. Obnavljamo vjeru da je on Duh vjerničke radosti i nade.

UZAŠAŠĆE GOSPODINOVO Svete mise su u 8 i 19 sati.

Svete mise su u 8 i 19 sati.

Krunica u svibnju

U ponedjeljak 1. svibnja započeli smo svibanjsku pobožnost stoga Vas dragi vjernici potičemo na molitvu sv. Krunice. Izdvojite malo vremena ili u 18.30 ili na kraju dana u 21.00 sata na našem dvorištu. Ponedjeljkom, srijedom i petkom molimo u 21 sat, a utorkom i četvrtkom i subotom u 20 sati. Ako nikako ne stignete izmolite u svojim obiteljima barem deseticu na čast BDM.

Klanjanje

KLANJANJE ZA MLADE

Četvrtkom u 21 sat uz mogućnost svete ispovijedi.

ŽUPNO KLANJANJE

Petkom u 19.30.

Vjeronauk za studente i radničku mladež

Ovaj utorak dolazi nam don Đuliano Trdić, rektor splitske bogoslovije, koji će nam govoriti o temi “vrtlog modernih ovisnosti”.
Utorak u 20.30 sati.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *