(Mk 1,40-45) I odmah nesta s njega gube i očisti se.

U ono vrijeme: Dođe k Isusu neki gubavac, klekne i zamoli: »Ako hoćeš, možeš me očistiti!« Isus ganut pruži ruku, dotače ga se pa će mu: »Hoću, budi čist!« I odmah nesta s njega gube i očisti se. Isus se otrese na nj i odmah ga otpravi riječima: »Pazi, nikomu ništa ne kazuj, nego idi, pokaži se svećeniku i prinesi za svoje očišćenje što propisa Mojsije, njima za svjedočanstvo.« Ali čim iziđe, stane on uvelike pripovijedati i razglašavati događaj tako da Isus više nije mogao javno ući u grad, nego se zadržavao vani na samotnim mjestima. I dolažahu k njemu odasvud.

Isus samilostan prema izdvojenom bolesniku

Za evanđelje ove nedjelje imamo Markov izvještaj o ozdravljenju gubavca pri završetku Isusova prvog “radnog dana” u Kafarnaumu. Da bismo je pravo razumjeli, valja imati na umu da Levitski zakonik 13-14 donosi stroge propise o izdvajanju gubavaca iz naseljenih mjesta i iz javnog bogoslužja starozavjetnog naroda Božjega. “Guba” u starozavjetnom vremenu nije samo ono što današnja medicina označuje kao gubu nego svaka ružna kožna bolest od koje se ljuska koža. 

Tko oboli od takve bolesti, ne može živjeti u naseljenu mjestu sa zdravim osobama, a uz to postaje trajno obredno nečist, to jest nesposoban za svete čine zajednice. Takav jedan izolirani bolesnik čuo za Isusovu nastupnu propovijed u Kafarnaumu u kojoj je pozvao i pobožne i grešnike na obraćenje radi nastupa kraljevstva Božjega. Čuo je i za ozdravljenje opsjednutog u kafarnaumskoj sinagogi, zatim za ozdravljenje Petrove punice u obiteljskoj kući i za brojna ozdravljenja pred vratima Petrove i Andrijine kuće. 

Povjerovao je da Bog posebno djeluje te da Isus neće prema njemu, zakonski izdvojenom i nečistom, postupiti kao ostali sunarodnjaci koji se u tome strogo drže Zakona. Isus je ne samo samilosno dopustio da mu se bolesnik primakne nego ga ozdraviteljski dotaknuo svojom rukom i pri tome pokazao glasno uzbuđenost. Ozdravio ga i naredio mu da kod redovnih građanskih i vjerskih vlasti zatraži potvrdu o svom ozdravljenju kako bi se mogao vratiti u svoju obitelj i nastaviti miran život sa žiteljima svoga mjesta. Neki bibličari s pravom pri obrazlaganju ovog događaja upozoravaju da je Isus za vrijeme svojih blagdanskih boravaka u Jeruzalemu odsjedao u Betaniji, selu udaljenu tri kilometra od svetog grada. 

Tamo su imali kuću Marta, Marija i njihov brat Lazar. Gubavci su kao posebna grupa smjeli dolaziti do Betanije i odatle s uzvisine promatrati mnoštvo hodočasnika u svetom gradu, ali u sam Jeruzalem nisu smjeli ulaziti radi opasnosti zaraze za zdrave. Nije ih sve ozdravio, ali jest prema svima bio djelatno samilostan.

Odredbe o postu i nemrsu

Katoličkim vjernicima preporučuje se post i molitva, posebno petkom, kao dragocjeno sredstvo na putu zajedništva s Bogom i služenja braći ljudima. 

POST i NEMRS obvezuju vjernike na Pepelnicu i Veliki petak. Uzdržavanje od mesne ili druge hrane obvezuje svakog petka u godini, osim ako se petkom slavi neka svetkovina (kan. 1251 ZKP). 

NEMRS obvezuje svakog petka, a može se, osim u korizmi, u cijelosti ili djelomično, zamijeniti drugim oblicima pokore, posebno karitativnim djelima, odricanjem od pića, pušenja, zabave, kao i vježbama pobožnosti (kan. 1253; Službene vijesti HBK, 1/1994., str. 10). 

Zakon NEMRSA obvezuje sve koji su navršili četrnaest godina života, a zakon POSTA obvezuje sve punoljetne osobe do započete šezdesete godine života (kan. 1252 ZKP). Ima životnih okolnosti kada iz opravdanih razloga vjernici ne mogu petkom izvan korizmenog vremena obdržavati nemrs. 

Da bi se izbjegle poteškoće u savjesti, u skladu s kanonskim odredbama, podjeljuje se oprost za slučajeve kad vjernici petkom izvan korizme sudjeluju na vjenčanju, sprovodu ili nekom sličnom događaju (kan. 87,§ 1 ZKP). Svi koji se budu koristili navedenim oprostom posvjedočit će nekim drugim dobrim djelom svoje poštovanje prema Isusovoj muci i smrti, kojih se spominjemo posebno petkom.

Obavijesti i najave

PEPELNICA ČISTA SRIJEDA

U srijedu Crkva slavi Pepelnicu ili Čistu srijedu. Na Pepelnicu je značajan obred pepeljenja. Pepeo u kršćanskoj simbolici znak je pokore i obraćenja. Pepeljenjem na Pepelnicu označava se početak pokorničkog korizmenog vremena. Svete mise su u 8, 19. Taj dan je obvezan post i nemrs.

DEVET SRIJEDA SVETOM JOSIPU

Kroz ovih devet srijeda velikim žarom i odanošću molimo sv. Josipa da budemo ljudi žive vjere.U srijedu 14. veljače 2024. molimo po nakani za sve bračne parove osobito one u poteškoćama.

KRIŽNI PUT PETKOM I NEDJELJOM

I ove godine moliti ćemo postaje Križnog puta petkom nakon sv. mise počevši od petka 16. veljače 2024. i nedjeljom u 18 sati. Petkom tijekom sv. Mise prikupljamo milostinju za Katoličku Crkvu u BIH. Svaki petak od 18 sati biti će izložen Presveti Sakrament za tiho klanjanje.

KORIZMENI SUSRETI ZA DJECU SUBOTOM

Subotama u 10h u župnoj dvorani pozivamo djcu i roditelje. Na prvom susretu izrađivati ćemo 14 postaja križnog puta i tako otkriti blago korizmenog vremena, Boga i njegovu ljubav

ČETVRTAK ZA DUŠU

Od veljače počinjemo sa programom „Četvrtak za dušu“. Svaki mjesec imati ćemo jednog gosta sredinom mjeseca koji će nam pomoći svojim predavanjem ili svjedočanstvom rasti u vjeri. Program počinje u 19 sati svetom misom, nakon toga je predavanje ili svjedočanstvo te završavamo euharistijskim klanjanjem. Prvi gost, Robert Tomić iz Posušja dolazi 15. veljače, a svjedočiti će nam kako se oslobodio zla kockanja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *