Župni listić 31. 3. 2024. Uskrs

(Iv 20,1-9) Trebalo je da Isus ustane od mrtvih. Prvog dana u tjednu rano ujutro, još za mraka, dođe Marija Magdalena na grob i opazi da je kamen s groba dignut. Otrči stoga i dođe k Šimunu Petru i drugom učeniku, kojega je Isus ljubio, pa im reče: »Uzeše Gospodina iz groba i ne znamo […]

Župni listić 24. 3. 2023. Nedjelja Muke Gospodnje – Cvjetnica

Isusa na križu mučitelji i sljedbenici priznaju za Sina Božjega U ovoj godini na Cvjetnicu čitamo muku po Marku u kojoj je vrhunac ispovijest satnika pod križem. Kad je vidio kako je Isus izdahnuo – a pratio je sve događaje od podne do tri popodne na Golgoti – on u svom poganskom strahu uzvikuje: “Zaista, […]

Župni listić 3. 3. 2024. Razvalite ovaj hram i ja ću ga u tri dana podići

(Iv 2, 13-25) Razvalite ovaj hram i ja ću ga u tri dana podići. Blizu bijaše židovska Pasha. Stoga Isus uziđe u Jeruzalem. U Hramu nađe prodavače volova, ovaca i golubova i mjenjače gdje sjede. I načini bič od užeta te ih sve istjera iz Hrama zajedno s ovcama i volovima. Mjenjačima rasu novac i […]

Župni listić 25. 2. 2024. Ovo je Sin moj ljubljeni.

(Mk 9,2-10) Ovo je Sin moj ljubljeni. U ono vrijeme: Uze Isus sa sobom Petra, Jakova i Ivana i povede ih na goru visoku, u osamu, same, i preobrazi se pred njima. I haljine mu postadoše sjajne, bijele veoma – nijedan ih bjelilac na zemlji ne bi mogao tako izbijeliti. I ukaza im se Ilija […]

Župni listić 18. 2. 2024. Iskušavao ga Sotona, a anđeli mu služahu

(Mk 1,12-15) Iskušavao ga Sotona, a anđeli mu služahu. U ono vrijeme: Duh nagna Isusa u pustinju. I bijaše u pustinji četrdeset dana, gdje ga je iskušavao Sotona; bijaše sa zvijerima, a anđeli mu služahu.   A pošto Ivan bijaše predan, otiđe Isus u Galileju. Propovijedao je evanđelje Božje: »Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo […]

Župni listić 11. 2. 2024. I odmah nesta s njega gube i očisti se.

(Mk 1,40-45) I odmah nesta s njega gube i očisti se. U ono vrijeme: Dođe k Isusu neki gubavac, klekne i zamoli: »Ako hoćeš, možeš me očistiti!« Isus ganut pruži ruku, dotače ga se pa će mu: »Hoću, budi čist!« I odmah nesta s njega gube i očisti se. Isus se otrese na nj i […]