Župni listić 24. 12. 2023. Evo, začet ćeš i roditi sina

(Lk 1, 26-38) Evo, začet ćeš i roditi sina. U ono vrijeme: Posla Bog anđela Gabriela u galilejski grad imenom Nazaret k djevici zaručenoj s mužem koji se zvao Josip iz doma Davidova; a djevica se zvala Marija. Anđeo uđe k njoj i reče: »Zdravo, milosti puna! Gospodin s tobom!« Na tu se riječ ona […]

Fra Marin Karačić predvodio Adventsku duhovnu obnovu

Fra Marin Karačić predvodio Adventsku duhovnu obnovu U četvrtak, 14. prosinca, u našoj župi, održala se adventska duhovna obnova na kojoj se okupilo osamstotinjak mladih, a predvodio ju je fra Marin Karačić. Kroz cijelu duhovnu obnovu glazbeno je animirao VIS Veritas Aeterna. Program je započeo svetom Misom u 19:00 sati. Homiliju je započeo objašnjavajući da […]

Župni listić 17. 12. 2023. Među vama stoji koga vi ne poznate

(Iv 1, 6-8.19-28) Među vama stoji koga vi ne poznate. Bî čovjek poslan od Boga, ime mu Ivan. On dođe kao svjedok da posvjedoči za svjetlo da svi vjeruju po njemu. Ne bijaše on svjetlo, nego – da posvjedoči za svjetlo. A evo svjedočanstva Ivanova. Kad su Židovi iz Jeruzalema poslali k njemu svećenike i […]

Župni listić 10. 12. 2023. Poravnite staze Gospodnje.

Mk (1,1-8) Poravnite staze Gospodnje. Početak Evanđelja Isusa Krista Sina Božjega. Pisano je u Izaiji proroku: »Evo šaljem glasnika svoga pred licem tvojim da ti pripravi put. Glas viče u pustinji: ’Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze!’« Tako se pojavi Ivan: krstio je u pustinji i propovijedao krst obraćenja na otpuštenje grijeha. Grnula k njemu […]

Don Marko Trogrlić predvodio četvrti dan Velike devetnice Presvetom Srcu Isusovom

Don Marko Trogrlić predvodio četvrti dan Velike devetnice Presvetom Srcu Isusovu U petak, 1. prosinca, proslavili smo četvrti dan Velike devetnice Presvetom Srcu Isusovom. Misno slavlje predslavio je don Marko Trogrlić, a glazbeno nas je pratio župni mješoviti zbor. U svojoj homiliji don Marko se snažno osvrnuo na kraj liturgijske, ali i građanske godine. Crkva […]

Župni listić 3. 12. 2023. Bdijte jer ne znate kad će se domaćin vratiti

(Mk 13, 33-37) Bdijte jer ne znate kad će se domaćin vratiti. U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Pazite! Bdijte jer ne znate kada je čas. Kao kad ono čovjek neki polazeći na put ostavi svoju kuću, upravu povjeri slugama, svakomu svoj posao, a vrataru zapovjedi da bdije. Bdijte, dakle, jer ne znate kad […]

Održan prvi susret temeljne formacije animatora

Održan prvi susret temeljne formacije animatora U subotu, 25. studenoga 2023. godine u Pastoralnom centru župe Presvetog Srca Isusova – Split (Visoka) započeo je, novi ciklus Temeljne formacije animatora „Mladi za mlade“ u Splitsko – makarskoj nadbiskupiji. U programu sudjeluju mladi iz sljedećih župa; Župa Svetog Spasa (Mejaši), Župa Sv. Karla Boromejskog (Okruk), Župa Navještenja […]

Prisjećanje, sveta misa i molitva za sve žrtve Domovinskog rata

Prisjećanje, sveta misa i molitva za sve žrtve Domovinskog rata U subotu, 18.11., u našoj župi smo na poseban način prisjetili se svim žrtava Domovinskog rata. Program smo započeli Svetom Misom koju je predvodio naš župnik don Ivan Terze, a glazbeno je animirao VIS Veritas Aeterna. U svojoj propovijedi don Ivan se referira na pročitano […]

Župni listić 19. 11. 2023. U malome si bio vjeran, uđi u radost gospodara svoga!

(Mt 25, 14-30) U malome si bio vjeran, uđi u radost gospodara svoga! U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima ovu prispodobu: »Čovjek, polazeći na put, dozva sluge i dade im svoj imetak. Jednomu dade pet talenata, drugomu dva, a trećemu jedan – svakomu po njegovoj sposobnosti. I otputova. Onaj koji je primio pet talenata […]