Župni listić 10. 12. 2023. Poravnite staze Gospodnje.

Mk (1,1-8) Poravnite staze Gospodnje. Početak Evanđelja Isusa Krista Sina Božjega. Pisano je u Izaiji proroku: »Evo šaljem glasnika svoga pred licem tvojim da ti pripravi put. Glas viče u pustinji: ’Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze!’« Tako se pojavi Ivan: krstio je u pustinji i propovijedao krst obraćenja na otpuštenje grijeha. Grnula k njemu […]

Župni listić 19. 11. 2023. U malome si bio vjeran, uđi u radost gospodara svoga!

(Mt 25, 14-30) U malome si bio vjeran, uđi u radost gospodara svoga! U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima ovu prispodobu: »Čovjek, polazeći na put, dozva sluge i dade im svoj imetak. Jednomu dade pet talenata, drugomu dva, a trećemu jedan – svakomu po njegovoj sposobnosti. I otputova. Onaj koji je primio pet talenata […]

Studentski kapelan don Ivan Terze sa studentima i radničkom mladeži posjetio Rim

Studentski kapelan don Ivan Terze s mladima posjetio Rim PIŠE: Stipe Mlikotić  OBJAVLJENO: 8. ožujka 2023. Održano je hodočašće za studente i radničku mladež iz Splita i okolice u Rim i Vatikan koje je organizirao studentski kapelan Splitsko-makarske nadbiskupije don Ivan Terze. Hodočašće je počelo 27. veljače i trajalo je sve do 4. ožujka 2023. […]

Blagoslov obitelji

Blagoslov obitelji Dragi župljani, bliži nam se početak Došašća. Od ove godine to je razdoblje u kojem ćemo posjećivati i blagoslivljati obitelji naše župe. U Božićnom vremenu posjećujemo svoje drage izvan Splita, a mnogi i otputuju. Stoga ćemo blagoslov započeti u četvrtak 1. prosinca 2022. kako bi stigli sve posjetit do Božića. Raspored ćemo naknadno […]