(Mk 1,7-11) Ti si Sin moj, ljubljeni! U tebi mi sva milina.

U ono vrijeme: Propovijedao je Ivan: »Nakon mene dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan sagnuti se i odriješiti mu remenje na obući. Ja vas krstim vodom, a on će vas krstiti Duhom Svetim.«

Onih dana dođe Isus iz Nazareta galilejskog i primi u Jordanu krštenje od Ivana. I odmah, čim izađe iz vode, ugleda otvorena nebesa i Duha poput goluba gdje silazi na nj, a glas se zaori s nebesa: Ti si Sin moj, ljubljeni! U tebi mi sva milina!

 

SKROVITI MESIJA I POSLUŠNI SIN OČEV

U nedjelju iza Bogojavljenja slavimo Gospodinovo krštenje. To je događaj koji bilježe evanđelisti Matej, Marko i Luka, a Ivan ne prikazuje samo krštenje nego Krstiteljev usklik: “Evo Jaganjac Božji koji oduzima grijeh svijeta!” Događaj je tako važan da ga spominje Petar u govoru Korneliju i njegovim ukućanima koji su zaželjeli uključiti se u zajednicu krštenih uz uvjet da im se ne nameće židovski vjerski običaj obrezanja. U evanđeljima događaj krštenja ima dva aspekta: Isus je tom zgodom bio predstavljen kao Sin Očev, Jganjac obećani Mesija. Tako događaj Gospodinova krštenja prikazuje Matej i Ivan. Drugi aspekt zabilježili su Luka i Marko, jer prema njima glas iz neba govori Isusu: “Ti si sin moj, Ljubljeni! U tebi mi sva milina!” Ovo znači da je Isus došao na Jordan da podrži Krstiteljev pokret te da se solidarizira sa svima spremnim na obraćenje. Tom zgodom se pitao, da li je vrijeme da započne mesijansku djelatnost te ako jest, kakav Mesija treba biti: politički i čudotvorni kako želi narod ili skroviti i ponizni poput Izaijina Sluge Patnika? Dobio je odgovor da je vrijeme za mesijanski nastup, ali da treba biti Mesija skroviti. Naša liturgija ovaj događaj Isusova života veže s našim krštenjem.

U zbornoj molitvi spominjemo događaj Isusova krštenja u Jordanu te prosimo da bismo sveudilj živjeli u Božjoj ljubavi svi mi koji smo Božja posinjena djeca, rođena iz vode i Duha Svetoga. U popričesnoj prosimo da s vjerom slušamo Božjeg Jedinorodenca i tako zaista budemo Božji sinovi i kćeri. Ovaj blagdan ima vlastito predslovlje koje sažima događaj i poruku otajstva što ga slavimo: Ti si na Jordanu čudesnim znakom navijestio novo krštenje i glasom s neba objavio; ti si Krista pomazao Duhom Svetim da Riječ tvoja prebiva među nama. Kao što je Isus snagom Duha postao i ostao skroviti Mesija, tako i mi trebamo slušati poticaje Duha koji govori kroz riječ Božju u našoj liturgiji, zatim kroz našu savjest i događaje života. Ovakvom poslušnošću Ocu u Sinu snagom Duha sve više postajemo sinovi i kćeri Božje.

Kateheza

KAKO SE PRAVILNO PRIČESTITI?

“Kada primamo Svetu Pričest, mi primamo Tijelo Kristovo, odnosno primamo Boga”. Ovako se ne pričešćuje Svakog svećenika boli kada vidi s kolikom se nepažnjom i nepoštovanjem ljudi pričešćuju, stoga prvo donosimo načine kako se ne bi nikako smjeli pričešćivati. Nikako se ne pričešćujemo: 1.Jednom rukom 2.Prstima – uzeti iz svećenikovih prstiju prstima hostiju 3.Tzv. “košarom” – dvije ruku zajedno kao da želimo vode zagrabiti 4.Leđima okrenutim prema svećeniku Kako se pravilno pričestiti? Crkva nas naučava da postoje dva načina kako se možemo pravilno i dostojanstveno pričestiti. Možemo kleknuti ili stajati. Prvi način jest da sklopljenih ruku pristupimo svećeniku, odgovorimo “Amen” i Svetu Pričest primimo na usta. Drugi način primanja pričesti jest da dođemo pred svećenika i rukama napravimo kao prijestolje za Kralja, uzmemo Pričest i stavimo je u usta, ali – pred svećenikom.

Obavijesti

DJEČJE SUPER SUBOTE

Za velike i male super heroje. Svake subote od 10 do 12 sati u velikoj dvorani. U subotu 13. siječnja 2024. upoznajemo kroz igru, kvizove i radionice život Sv. Franje Asiškog.

NOVI RAZGLAS I KLAVIJATURE ZA DJEČIJI I ZBOR MLADIH

Krenuli smo u nabavu novog instrumenta i mini zvučnika s mikrofonima koji bi koristio dječjem i zboru mladih. U izradi je i pjevalište. Troškovi nabave instrumenta i zvučnika kao i pjevališta su oko 5000 eura. Do sada smo skupili 2220 eura. Svi koji mogu pomoći u nabavi dobro su došli

PRESVETO IME ISUSOVO

Prvi mjesec u godini posvećen je Presvetom Imenu Isusovu, čiji se blagdan tradicionalno slavi trećeg dana siječnja. Presveto Ime Isusovo u liturgijskim slavljima počelo se osobito štovati od XIV. st. kao liturgijski spomen, a njegovo štovanje potaknuo je sveti Bernard iz Clairvauxa. U ime Isusovo sve započinjemo i činimo. Ono je presveto i preslatko Ime, blagoslov, sreća, utjeha i spas. Posjeduje moć i veliku snagu. Ime Isus znači “Bog pomaže” ili “Bog spašava”. Snagom imena Isusova spašavamo se. Tko prizove Ime Gospodnje, bit će spašen.

STATISTIKA NAŠE ŽUPE – 31.12.2023.

Od 59 krštenih u 2023. godini, 33 je muških i 26 ženskih. a 42 ih ima prebivalište u našoj župi, 17 živi izvan župe. 42 roditelja su sklopili crkveni brak, 6 civilni, dok je 6 roditelja krštenika nevjenčano. Vjenčano je u 2023. godini 13 parova od kojih 1 par ni zaručnik ni zaručnica nisu iz Župe. Crkveno je sprovođeno u 2023. godini 29 vjernika, 14 ženskih i 15 muških. Sakrament bolesničkog pomazanja primilo je 11 sprovođenih, a 18 ih nije primilo sakrament bolesničkog pomazanja, a 9 umrlih koji su imali prebivalište u našoj Župi sprovođeni su u drugim župama. Kad uzmemo sve parametre onda je u 2023. godine bilo 30 krštenja više nego sprovoda. I ove godine se potvrđuje pozitivni trend u našoj župi. Više je rođenih nego umrlih! Zabrinjava da je veliki broj župljana preminuo bez sakramenata, čak njih 18 među kojima su samo 4 iznenadne smrti. Broj blagoslovljenih obitelji iz 2023. je: 1579 obitelji, prosjek oko 5000 vjernika. Posjetili smo oko 75 posto vjernika. Podijeljeno je 101 000 pričesti. Što je 25 posto više nego lani kada je broj bio 88 000. Gotovo 350 djece i mladih pohađa jedan od duhovnih ili katehetskih sadržaja u ponudi naše župe. Od tiska u našu župu dolazi: Glas koncila, Glasnik Srca Isusova i Marijina, List Marija, Veritas. Kroz 42 nedjelje kada izlazi župni listić podijeljeno je 25 200 listića.

 

 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *