Župni listić 25. 2. 2024. Ovo je Sin moj ljubljeni.

(Mk 9,2-10) Ovo je Sin moj ljubljeni. U ono vrijeme: Uze Isus sa sobom Petra, Jakova i Ivana i povede ih na goru visoku, u osamu, same, i preobrazi se pred njima. I haljine mu postadoše sjajne, bijele veoma – nijedan ih bjelilac na zemlji ne bi mogao tako izbijeliti. I ukaza im se Ilija […]

Župni listić 18. 2. 2024. Iskušavao ga Sotona, a anđeli mu služahu

(Mk 1,12-15) Iskušavao ga Sotona, a anđeli mu služahu. U ono vrijeme: Duh nagna Isusa u pustinju. I bijaše u pustinji četrdeset dana, gdje ga je iskušavao Sotona; bijaše sa zvijerima, a anđeli mu služahu.   A pošto Ivan bijaše predan, otiđe Isus u Galileju. Propovijedao je evanđelje Božje: »Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo […]

Župni listić 11. 2. 2024. I odmah nesta s njega gube i očisti se.

(Mk 1,40-45) I odmah nesta s njega gube i očisti se. U ono vrijeme: Dođe k Isusu neki gubavac, klekne i zamoli: »Ako hoćeš, možeš me očistiti!« Isus ganut pruži ruku, dotače ga se pa će mu: »Hoću, budi čist!« I odmah nesta s njega gube i očisti se. Isus se otrese na nj i […]

Župni listić 4. 2. 2024. Isus ozdravi mnoge koje su mučile razne bolesti.

(Mk 1,29-39) Ozdravi mnoge koje su mučile razne bolesti. U ono vrijeme: Pošto Isus iziđe iz sinagoge, uđe s Jakovom i Ivanom u kuću Šimunovu i Andrijinu. A punica Šimunova ležala u ognjici. I odmah mu kažu za nju. On pristupi, prihvati je za ruku i podiže. I pusti je ognjica. I posluživaše im.   […]

Župni listić 28. 1. 2024. Učio ih je kao onaj koji ima vlast.

(Mk 1,21-28) Učio ih je kao onaj koji ima vlast. U gradu Kafarnaumu Isus u subotu uđe u sinagogu i poče naučavati. Bijahu zaneseni njegovim naukom. Tâ učio ih je kao onaj koji ima vlast, a ne kao pismoznanci.   A u njihovoj se sinagogi upravo zatekao čovjek opsjednut nečistim duhom. On povika: »Što ti […]

Župni listić 21. 1. 2024. Približilo se kraljevstvo Božje; obratite se i vjerujte evanđelju

(Mk 1,14-20) Približilo se kraljevstvo Božje; obratite se i vjerujte evanđelju! Pošto Ivan bijaše predan, otiđe Isus u Galileju. Propovijedao je evanđelje Božje: »Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte evanđelju!«   I prolazeći uz Galilejsko more, ugleda Šimuna i Andriju, brata Šimunova, gdje ribare na moru; bijahu ribari. I reče […]

Župni listić 14. 1. 2023. Vidješe gdje stanuje i ostadoše kod njega.

(Iv 1,35-42) Vidješe gdje stanuje i ostadoše kod njega. U ono vrijeme: Stajaše Ivan s dvojicom svojih učenika. Ugleda Isusa koji je onuda prolazio i reče: »Evo Jaganjca Božjega!« Te njegove riječi čula ona dva njegova učenika pa pođoše za Isusom. Isus se obazre i vidjevši da idu za njim, upita ih: »Što tražite?« Oni […]

Župni listić 7. 1. 2023. – Ti si Sin moj, ljubljeni! U tebi mi sva milina.

(Mk 1,7-11) Ti si Sin moj, ljubljeni! U tebi mi sva milina. U ono vrijeme: Propovijedao je Ivan: »Nakon mene dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan sagnuti se i odriješiti mu remenje na obući. Ja vas krstim vodom, a on će vas krstiti Duhom Svetim.« Onih dana dođe Isus iz Nazareta galilejskog i primi […]

Župni listić 31. 12. 2023. Dijete je raslo puno mudrosti.

  (Lk 2,22-40) Dijete je raslo, puno mudrosti. Kad se po Mojsijevu zakonu navršiše dani njihova čišćenja, poniješe Isusa u Jeruzalem da ga prikažu Gospodinu – kao što piše u Zakonu Gospodnjem. Kad obaviše sve po Zakonu Gospodnjem, vratiše se u Galileju, u svoj grad Nazaret. A dijete je raslo, jačalo i napunjalo se mudrosti […]